Veterinárna klinika Vinohrady Nové Zámky - logo

Cestovanie do zahraničia so spoločenským zvieraťom

Paw
cestovanie-do-zahranicia-so-spolocenskym-zvieratom-veterinarna-klinika-vinohrady-nove-zamky

Pri cestovaní do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou (spoločenské zviera) musí byť zviera sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Pas spoločenského zvieraťa zvieraťu vydá súkromný veterinárny lekár poverený hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Pre vydanie pasu je potrebné aby bolo spoločenské zviera identifikované – nezameniteľné označenie mikročipom. Vydaný pas nahrádza dovtedy používaný očkovací preukaz.

Pre účely kontroly eviduje poverený veterinárny lekár vydanie pasu zvieraťu a číslo mikročipu do Centrálneho registra spoločenských zvierat, ktorý je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a prevádzkovaný Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Register nie je medzinárodný európsky, ale je vedený zvlášť v každej krajine napr. SR, ČR, HU, …

Evidenciu pasu a čipu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Pas spoločenského zvieraťa je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zviera, pri cestovaní so zvieraťom preukazuje:
– identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný
– platnosť vakcinácie proti besnote a iným chorobám
– ošetrenie proti Echinokokom
– iné ošetrenia proti parazitom
– že je zviera klinicky zdravé a schopné cestovať

Čipovanie znamená nezameniteľné označenie zvierat pomocou mikročipu aplikovaného do podkožia zvieraťa. Mikročip sa aplikuje pomocou aplikátora (podobá sa väčšej ihle) do podkožia na ľavú stranu krku zvieraťa. Jeho veľkosť je podobná zrnku ryže, aplikácia je rýchla, jednoduchá, takmer nebolestivá. Pes si prítomnosť čipu neuvedomuje. Materiál, z ktorého je čip vyrobený, je nedráždivý, ale  podporuje jeho prichytenie v mieste aplikácie. Putovanie čipu v podkoží je zriedkavé, ale nie vylúčené. Každý čip má nahraté číslo, ktoré slúži na identifikáciu daného zvieraťa. Pre účely kontroly eviduje poverený veterinárny lekár číslo čipu zvieraťa do Centrálneho registra spoločenských zvierat.

 

Pre cestovanie v rámci Európskej únie (+ Anglicko, Írsko, Malta) je potrebné, aby bolo zviera:

  •  – označené mikročipom
  •  – sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa
  • – platne vakcinované proti besnote
    • (zviera nesmie byť mladšie ako 3 mesiace +
    • vakcína nadobúda platnosť až o 21 dní od očkovania)
  •  – odčervené minimálne 24 hod a maximálne 120 hod (1 – 5 dní) pred vstupom na územie zahraničnej krajiny
  •  – musí mať potvrdenie o klinickom vyšetrení a spôsobilé cestovať

Najnovšie články

Objednajte sa na konzultáciu